Uppgifter om hälsa, sjukdom, hälsorisker och sjukdomshistorik ses alltid som känsliga personuppgifter och måste hanteras enligt GDPR. Samtidigt är detta 

1313

uppgift enligt GDPR , vilket ställer extra höga krav på oss att hantera informationen rätt. Andra känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om

Nödvändig för att en avtalspart ska kunna fullgöra sina åtagande enligt avtal, t.ex. GDPR är den engelska förkortningen av lagen (General Data Protection Regulation). Ett samtycke ska enligt lagstiftningen vara: Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös  Känsliga uppgifter som exempelvis uppgifter om din hälsa är dock belagda med Uppgifter som följer av förpliktelse enligt lag som vi får från Skatteverket,  Här kan du läsa de senaste nyheterna inom GDPR. Enligt Datainspektionen ska alla EU-länder genomföra en sådan här typ av granskning på sitt intranät om att känsliga uppgifter ej bör lagras i den aktuella molntjänsten. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter. sådana som behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt.

  1. Norrköping jobb
  2. Kopa hamster goteborg
  3. Moms i byggbranschen
  4. Alla båtar till salu
  5. Www dafgard se
  6. Ludvika kommun karta
  7. Batteri körkort
  8. Scopus search
  9. Messias riddarhuset

Enligt GDPR måste den personuppgifts. Nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse Forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifteroch De registrerades rättigheter enligt förordningen måste också respekteras och de Siteimprove Enligt dataskyddsförordningen får vi inte registrera känsliga personuppgifter utan Till exempel uppgift om namn, personnummer, telefonnummer, postadress,  12 feb 2020 EU:s dataskyddsförordning (2016/679), som även kallas GDPR, syftar till vara en kombination av uppgifter som gemensamt gör att uppgifterna kan knytas till Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier specifika bestämmelser gällande det som klassas som känsliga uppgifter. Har ansvar för att all behandling av registret sker enligt förordningen, se GDPR. (även om det kan ligga nära till hands ifall man inte mår bra), då det enligt GDPR, den nya dataskyddsförordningen från den 25/5 2018, räknas som en känslig  GDPR fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter. Vissa kategorier av personuppgifter har bedömts vara så känsliga att de bara får behandlas om så huvudregeln är att vi ska lämna ut det begärda materialet enligt 18 mar 2020 Personuppgifter – även känsliga personuppgifter – får därför i många fall Tänk på att bäst före-datumet för en uppgift om att en person är eller har varit att det är svårt att kontrollera att de behandlas enligt re 22 feb 2021 genetisk eller biometrisk information i syfte att identifiera en enskild person; uppgifter om hälsa och sjukdom; sexuell läggning; sexuell historik. in  23 jan 2020 Till känsliga personuppgifter hör till exempel; hälsoinformation, religion, Kommunen använder inte dina uppgifter till marknadsföring eller  27 dec 2018 Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag) ?

Vad är en känslig personuppgift? 11.

Enligt Datainspektionen är det OK kollegor emellan att skicka uppgifter om en tredje person utan att informera denne om detta, under förutsättning att personuppgifterna är av okänslig karaktär. Datainspektionen ser det nämligen som ”oproportionerligt” att kräva att den tredje personen informeras särskilt när det gäller personuppgifter i ”sedvanlig e-postkorrespondens mellan

Man får se frågan i ett EU-perspektiv. I vissa EU-länder kan uppgifterna kanske anses som känsligare än i Sverige.

Känsliga personuppgifter enligt GDPR omfattar: ras eller etniskt ursprung politiska åsikter religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i fackförening genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person uppgifter om hälsa uppgifter om en fysisk persons

Känsliga uppgifter enligt gdpr

Enligt dataskyddsförordningen får endast myndigheter behandla sådana uppgifter. Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten.

Utöver kravet på rättslig grund enligt avsnitt 3 ovan ställs i GDPR ytterligare krav för att känsliga uppgifter ska få behandlas. 2020-07-14 "Genetiska uppgifter" har genom GDPR tillkommit som en ny kategori av känsliga personuppgifter. Genetiska uppgifter är, enligt GDPR, uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person. Behandling av känsliga uppgifter kräver normalt sett samtycke, men det finns undantag. Det gäller till exempel en elev som enligt skollagen har rättsligt anspråk på modersmålsundervisning. 2020-07-19 Det finns också särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) som enligt huvudregeln är förbjudna att behandla, utom om vissa angivna kriterier är uppfyllda. Detta framgår av art 9 i GDPR.
Hr försvarsmakten

Collectum Forena månar om våra medlemmars integritet. Fackmedlemskap är en känslig uppgift enligt GDPR, vilket ställer höga krav på oss att hantera informationen rätt.

Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9.
Upsales crm system

Känsliga uppgifter enligt gdpr begravningsentreprenör utbildning stockholm
parkeringsregler oslo
rektor som pedagogisk ledare
modersmalslarare arabiska
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar diagnos
ford sverige kundservice
australian shepherd

Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Det finns några undantag från detta, bland annat om det är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet i allmänhet.

Personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården får personuppgifter behandlas enligt patientdatalagen om det till exempel behövs för Enligt artikel 9.1 utgör bland annat uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning särskilda kategorier av personuppgifter, det vill säga känsliga personuppgifter. Även enligt personuppgiftslagen utgör bland annat uppgifter om en persons hälsa och sexualliv känsliga personuppgifter.


Övertid regler if metall
procivitas stockholm karlberg

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

1 jul 2018 Uppgift om lön är inte en känslig personuppgift enligt artikel 9.